สั่งพิมพ์ข้อมูลสินค้า
๊Uvex-9350
ราคา : 0.00 บาท
status: Available
Product Description
แว่นครอบตานิรภัยงานเชื่อมแก๊ส
Product Detail

แว่นครอบตานิรภัยงานเชื่อมแก๊ส แบบยกเปิดเลนส์หน้า
เลนส์กรองแสง มีรูระบายอากาศ สายรัดศีรษะปรับขนาดได้