สั่งพิมพ์ข้อมูลสินค้า
Heal Strap
ราคา : 0.00 บาท
status: Available
Product Description
สายรัดข้อเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
Product Detail
สายรัดข้อเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
แบบ Elastic สีฟ้า Cord ยาว 10 ฟุต