สั่งพิมพ์ข้อมูลสินค้า
Shoe Cover
ราคา : 0.00 บาท
status: Available
Product Description
ที่คลุมรองเท้า
Product Detail
 
- SCPP40G-B ที่คลุมรองเท้าใยสังเคราะห์ 40 แกรม สีฟ้า
- SCPE03-B ที่คลุมรองเท้า PE หนา 0.03 มม. สีฟ้า
- SCPE05-B ที่คลุมรองเท้า PE หนา 0.05 มม. สีฟ้า